IZOMAR POLREF
Warszawa, 29.03.2018,
Reference letter

We hereby confirm that the company "GFM Rusztowania" Sp. Z o.o. Sp. K. Performed scaffolding works for "IZOMAR-POLREF Sp. Z o.o." in the period from May 2017 to May 2018. as part of the implementation by IZOMAR -POLREF Sp. z o.o. lining of boiler No. 2 for the task entitled: "Modernization of CFB-670 codes for Block 2, 1 and 3 at PGE GiEK S.A. Turów Power Plant Branch.
The works included comprehensive service of scaffolding in the furnace chamber, separators, transfer channels and a convection cage in the scope of:
• Delivery for the construction site and scaffolding rental;
• Ora2 assembly, scaffolding disassembly;
• Preparation of comprehensive scaffolding design documentation;
• Supervision of the designer and the works manager over the works being carried out.
The works were performed properly, on time, in accordance with health and safety regulations and in accordance with quality requirements.

Ostrołęka, 19.03.2018r.
Reference letter

We hereby confirm that the company "GFM Rusztowania" Sp. Z oo Sp. K., On the basis of a contract, has been providing comprehensive services in the field of assembly, lease and dismantling of scaffolding for planned and emergency repair shutdowns on the premises of Stora Enso Narew Ltd. in Ostrołęka.
• Delivery for the construction site and scaffolding rental
• Assembly and disassembly of scaffolding
• Assembly and disassembly of working platforms
• Comprehensive scaffolding design documentation
• Supervision of the designer and the works manager over the works being carried out
• Coordination of work
• Health and safety supervision

ERBUD INDUSTRY
Reference letter

The company GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. performed as part of the task: Overhaul of the Ofz I boiler I. Assembly, disassembly and lease of scaffolding during the overhaul of the K2 OFz-425 boiler in:
1.1 Assembly, disassembly and lease of scaffolding for 130 days
1.2 Assembly, disassembly in the area of ??the inlet and outlet chambers of heaters with the blowdown expander.
2. Assembly and disassembly of scaffolding, secondary steam heater
3. Assembly and disassembly of scaffolding - fresh steam heater
4. Scaffolding - preparation for diagnostic tests of boiler components
4.1. Assembly and disassembly of scaffolding over the OPP
4.2. Assembly and disassembly of the pipeline on the left and right sides of the inlet chamber from 17/10/2018 to 31/03/2019, on the basis of Order No. 610 / F1S / 038/2018 of 11/10/2018.
Comprehensive assembly, disassembly and rental of scaffolding during the renovation of the K2 0, -42S boiler
from 17.10.2018 March 31, 2019, on the basis of Order No. 612 / FIS / 038/2018 of October 12, 2018, and Annex No. 1 to the text, orders of March 19, 2019. Value of the order: PLN 935,736.57
During the above-mentioned works, the Contractor proved to be a company with specialized staff and supervision, performing the work well, reliably and professionally. The company GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. tasks were completed on time and with due diligence. GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. is a company with good workshop facilities, good work organization and experienced staff. The course of cooperation in the implementation of the above-mentioned tasks allows us to recommend GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. to other investors as a reliable partner.

MOSTOSTAL PŁOCK SA
Płock, 07.06.2017,
Reference letter

Mostostal Płock S.A. confirms that the company GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. for the maintenance shutdown of technological installations of the Grupa Lotos SA Refinery. in Gdańsk, at the turn of March and April 2017, provided comprehensive delivery, assembly and disassembly of scaffolding in the amount of approximately 80,000 m3 and 24-hour service provided by 50 fitters. All works were performed in accordance with the concluded contract, in particular in compliance with timeliness, quality standards and OHS.

Polimex Energetyka
Bogatynia, 14.03.2018,
Reference letter

We hereby inform that GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp.K. based in Grabów n. Prosna under the Contract for the modernization of boiler no. 2 at the Turów Power Plant, it performed scaffolding works as our subcontractor. These works included comprehensive construction services in the field of scaffolding, including:
• Delivery for the construction site and scaffolding rental
• Assembly and disassembly of scaffolding
• Comprehensive scaffolding design documentation
• Supervision of the designer and the works manager over the works being carried out
• Health and safety supervision
The works were performed properly, on time, in accordance with health and safety regulations and in accordance with quality requirements. The employees of GFM Rusztowania are characterized by high personal culture and respect for the rules in force at Elektrownia Turków in Bogatynia, and GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. is a professional, professional and trustworthy partner whose services can be recommended to other partners.

Kaefer S.A.
Płock, 15.01.2019,
Reference

KAEFER S.A. Płock Branch confirms that GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K., on our behalf, in 2018 performed scaffolding works for insulation works at the Production Plant in Płock and the PTA installation in Wrocław PKN ORLEN S.A. The service was performed on time, with attention to the high quality of the work carried out. We can recommend GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. as a proven and trustworthy business partner.

Polimex Energetyka
Bogatynia, 14.03.2018,
Reference letter

We hereby inform that GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp.K. based in Grabów n. Prosna under the Contract for the modernization of boiler no. 2 at the Turów Power Plant, it performed scaffolding works as our subcontractor. These works included comprehensive construction services in the field of scaffolding, including:
• Delivery for the construction site and scaffolding rental
• Assembly and disassembly of scaffolding
• Comprehensive scaffolding design documentation
• Supervision of the designer and the works manager over the works being carried out
• Health and safety supervision
The works were performed properly, on time, in accordance with health and safety regulations and in accordance with quality requirements. The employees of GFM Rusztowania are characterized by high personal culture and respect for the rules in force at Elektrownia Turków in Bogatynia, and GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. is a professional, professional and trustworthy partner whose services can be recommended to other partners.

Naftoremont Naftobudowa
Płock, 2018.12.20,
Reference letter

Reference letter for GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k.
Naftoremont - Naftobudowa Sp. z o.o. confirms that the company GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. for the needs of the 30-day Maintenance Shutdown of the Lotos Refinery Technological Installations - in March 2017, she provided comprehensive delivery, assembly and disassembly of scaffolding in the amount of 120,000 m2 and 24-hour service by 80 fitters. All works were performed on time, maintaining high quality and health and safety standards.

Multiserwis
20.03.2018
Reference letter

MULTISERWIS Sp. z o.o., ul. Prudnicka 40, 47-300 Krapkowice hereby certifies that the company GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa 4, Grabów nad Prosną 63-520 provided a service in the field of:
• Assembly / disassembly and lease of scaffolding during the modernization of unit No. 2 for the needs of insulation works at the Turów Power Plant in Bogatynia
MULTISERWIS Sp. z o.o., confirms that the service was performed with due diligence, reliability and professionalism, in accordance with the principles of technical knowledge and applicable regulations. Employees at GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. performed the service in a timely and reliable manner, and any comments of the Ordering Party were removed on a regular basis. The cooperation so far allows to issue GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. highly appreciated and recommend to other future clients as a good and reliable partner.

SNC-Lavalin Polska Sp.z o.o.
ul. Inflancka 4,
00-189 Warszawa
Reference letter

Niniejszym zaświadczamy, że firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. w okresie od lipca 2014 r. do stycznia 2016 r. prowadziła kompleksową obsługę budowy Elektrowni Gazowo Parowej we Włocławku w zakresie rusztowań: Zakres prac obejmował:
•Montaż i demontaż rusztowań
•Wykonanie projektów technicznych dla rusztowań nietypowych
•Nadzór projektanta i nadzór BHP
•Prace pomocnicze i transportowe
Powyższe prace zostały wykonane należycie, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i terminowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska.

Remak S.A.
Katowice, 15.05.2019
Reference letter

Niniejszym potwierdzamy, iż firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grabowie nad Prosną, ul. Przemysłowa 4, jako Podwykonawca firmy REMAK S.A. wykonywała prace rusztowaniowe w roku 2018 i 2019 dla zadań:
1)Prace rusztowaniowe do obsługi prac mechanicznych na terenie zakładu CEZ Chorzów S.A.
2)Montaż, demontaż i dzierżawa rusztowań do wykonania rewizji, wewnętrznej UDT rurociągu pary świeżej bloku nr 2 CUZ Chorzów Zakres prac obejmował:
•Dostawę rusztowań
•Kompleksową usługę, montażu i demontażu rusztowań
•Odbiory techniczne rusztowań przez osobę z uprawnieniami budowlanymi
•Obsługę serwisową
•Nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami
•Nadzór BHP
Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją i wymaganiami jakościowymi oraz zachowaniem przepisów BHP. Pracownicy firmy GFM Rusztowania odznaczają się wysoką kulturą osobistą i poszanowaniem dla zasad obowiązujących na terenie zakładu, a firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. jest partnerem profesjonalnym, fachowym i godnym zaufania, której usługi można rekomendować innym partnerom.

Profil Plus Grzegorz Lorenc
Maszewo Duże, 26.04.2019
Reference letter

Niniejszym potwierdzamy, iż firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grabowie nad Prosną, ul. Przemysłowa 4 na podstawie Umowy nr Z02/05/2017 z dnia 10.05.2017, wykonywała prace rusztowaniowe jako Podwykonawca firmy Profil Plus Grzegorz Lorenc dla zadania: „Usługa montażu, demontażu oraz dzierżawy rusztowania, platformy roboczej, dźwigarów kratownicowych oraz nietypowych rusztowań dla Projektu FORTUM ZABRZE. w terminie od 11.05.2017r. do 30.06.2018r. Zakres prac obejmował:

•dostawę rusztowań
•kompleksową usługę montażu i demontażu rusztowań
•odbiory techniczne rusztowań przez osobę z uprawnieniami budowlanymi
•obsługa serwisowa w czasie trwania remontu
•wykonanie dokumentacji projektowej rusztowań
•nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami
•nadzór BHP
Wartość zamówienia netto: 988.126,50 PLN netto
Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją i wymaganiami jakościowymi oraz zachowaniem przepisów BHP. Pracownicy firmy GFM Rusztowania odznaczają się wysoką kulturą osobistą i poszanowaniem dla zasad obowiązujących na terenie zakładu, a firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. jest partnerem profesjonalnym, fachowym i godnym zaufania, której usługi można rekomendować innym partnerom.

Remak S.A.
Katowice, 15.05.2019
Reference letter

Niniejszym potwierdzamy, iż firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grabowie nad Prosną, ul. Przemysłowa 4, jako Podwykonawca firmy REMAK S.A. wykonywała prace rusztowaniowe w roku 2018 i 2019 dla zadań:
1)Prace rusztowaniowe do obsługi prac mechanicznych na terenie zakładu CEZ Chorzów S.A.
2)Montaż, demontaż i dzierżawa rusztowań do wykonania rewizji, wewnętrznej UDT rurociągu pary świeżej bloku nr 2 CUZ Chorzów Zakres prac obejmował:
•Dostawę rusztowań
•Kompleksową usługę, montażu i demontażu rusztowań
•Odbiory techniczne rusztowań przez osobę z uprawnieniami budowlanymi
•Obsługę serwisową
•Nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami
•Nadzór BHP
Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją i wymaganiami jakościowymi oraz zachowaniem przepisów BHP. Pracownicy firmy GFM Rusztowania odznaczają się wysoką kulturą osobistą i poszanowaniem dla zasad obowiązujących na terenie zakładu, a firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. jest partnerem profesjonalnym, fachowym i godnym zaufania, której usługi można rekomendować innym partnerom.

TAURON Wytwarzanie S.A.
Jaworzno, 29.05.2019
Reference letter

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna potwierdza, iż Wykonawca: GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grabowie nad Prosą, ul. Przemysłowa 4, zrealizował usługi objęte umowami pod nazwą:
•Montaż i demontaż, serwisowanie oraz dzierżawa rusztowania celem usunięcia awarii na części ciśnieniowej kotła OP-380 nr 3 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini w terminie od 23.11.2017 r. do 19.02.2018 r.
•Montaż i demontaż rusztowań podczas remontu bieżącego kotła OFz-425 nr 1 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini w terminie od 17.11.2018r. do 07.12.2018r. Wykonawca zrealizował ww. umowy należycie i w założonych terminach, zgodnie z zapisami łączącej Strony umowy. Referencje niniejsze wystawia się na wniosek: GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grabowie nad Prosną.

Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.
Sosnowiec, 26.04.2019
Reference letter

GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 63-520 Grabów n/Prosną NIP: 622-14-47-932 Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. potwierdza, że w okresie od 01.08.2016 r do 31.03.2019 r. spółka GFM Rusztowania prowadziła dla nowego kotła fluidalnego CFB w Fortum Zabrze kompleksową obsługę budowy rusztowań. Zakres robót obejmował:
• Dostawę i najem rusztowań
• Montaż i demontaż rusztowań
• Wykonanie projektów rusztowań specjalnych
• Nadzór projektanta i nadzór BHP
• Wszelkie prace pomocnicze i transportowe
Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zarówno pod względem jakościowym jak i terminowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska.

Stora Enso Narew Sp. z o.o.
Ostrołęka, 19.03.2018
Reference letter

Niniejszym potwierdzamy, że firma „GFM Rusztowania" Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie umowy nieprzerwanie od 01.08.2014 r. wykonuje kompleksową obsługę w zakresie montażu, dzierżawy i demontażu rusztowań na rzecz postojów remontowych planowanych i awaryjnych, na terenie Stora Enso Narew Sp. z o.o. w Ostrołęce

• Dostawa na budowę i najem rusztowań
• Montaż oraz demontaż rusztowań
• Montaż oraz demontaż platform roboczych
• Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rusztowań
• Nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami
• Koordynacja prac
• Nadzór BHP

UNI-TECH" S.A.
Bydgoszcz, 10.05.2010
Reference letter

Niniejszym potwierdzamy, iż firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grabowie nad Prasną, ul. Przemysłowa 4, jako Podwykonawca firmy Uni-Tech S.A. wykonywała prace rusztowaniowe dla zadania: 1. „Montaż, demontaż oraz najem rusztowań do montażu filtra workowego na terenie FC 11 w Bydgoszczy." w terminie od 09.03.2018r. do 20.02.2019r. Zakres prac obejmował:

•Dostawę rusztowań
•Kompleksową usługę montażu i demontażu rusztowań
•Odbiory techniczne rusztowań przez osobę z uprawnieniami budowlanymi
•Obsługę serwisową
•Wykonanie dokumentacji projektowej rusztowań
•Nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami
•Nadzór BHP
Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją i wymaganiami jakościowymi oraz zachowaniem przepisów BHP. Pracownicy firmy GFM Rusztowania odznaczają się wysoką kulturą osobistą i poszanowaniem dla zasad obowiązujących na terenie zakladu, a firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. jest partnerem profesjonalnym, fachowym i godnym zaufania, której usługi można rekomendować innym partnerom.

UNiSERV Jarosław Sp. z o.o.
Jarosław, 15.03.2018
Reference letter

Niniejszym potwierdzamy, że firma „GFM Rusztowania" Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie zleceń oraz umów wykonuje kompleksową obsługę inwestycji realizowanych przez UNISERV Jarosław Sp. z o.o. na terenie zakładów przemysłowych takich jak:

1. ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
2. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
3. O-l Produkcja Polska S.A.

W zakres prac wchodzi:
• dostawa na budowę i najem rusztowań
• montaż oraz demontaż rusztowań
• montaż oraz demontaż platform roboczych
• wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rusztowań
• nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami

UNiSERV Jarosław Sp. z o.o.
Jarosław, 15.03.2018
Reference letter


• sprawna koordynacja prac
• nadzór BHP
Prace wykonywane są należycie, terminowo, zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska oraz zgodnie z wymaganiami jakościowymi. Pracownicy firmy GFM Rusztowania odznaczają się wysoką kulturą osobistą i poszanowaniem procedur obowiązujących na terenie zakładu inwestora. Firma „GFM Rusztowania" Sp. z o.o. Sp. k. jest partnerem profesjonalnym, fachowym i godnym zaufania, której usługi można rekomendować innym partnerom.

Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.
Sosnowiec, 21.02.2014
Reference letter

GRABOWSKĄ FIRMA MONTAŻOWA „GFM" Rusztowania K. Sitek, M. Warszawski, J. Sitek spółka jawna z siedzibą przy ul Przemysłowej 4, 63-520 Grabów n/Prosną: NIP 622-14-47-932
Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. potwierdza, że w okresie od lutego 2011 do marca 2013 r. spółka GFM Rusztowania prowadziła przy budowie nowego kotła fluidalnego opalanego biomasą, tzw. "Zielonego Bloku" w Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska kompleksową obsługę budowy w zakresie rusztowań.
Zakres robót obejmował:
• Dostawę i najem rusztowań
• Montaż i demontaż rusztowań
• Wykonanie projektów rusztowań
• Nadzór projektanta i nadzór BHP
• Wszelkie prace pomocnicze i transportowe
Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zarówno pod względem jakościowym jak i terminowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska.

Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.
Sosnowiec, 01.10.2015
Reference letter

GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 63-520 Grabów n/Prosną NIP: 622-14-47-932 Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. potwierdza, że w okresie od czerwca 2014 do września 2015 r. spółka GFM Rusztowania prowadziła przy budowie nowego kotła fluidalnego CFB o wydajności 60,8 kg/s (122 bar, 547°C), budowanego na terenie Tauron Ciepło S.A. kompleksową obsługę budowy rusztowań.
Zakres robót obejmował:
• Dostawę i najem rusztowań
• Montaż i demontaż rusztowań
• Wykonanie projektów rusztowań
• Nadzór projektanta i nadzór BHP
• Wszelkie prace pomocnicze i transportowe
Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zarówno pod względem jakościowym jak i terminowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska.

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC BEUCHATÓW Spółka z o.o.
Rogowiec, 18.03.2016r.
Reference letter

Niniejszym potwierdzamy, że firma „GFM Rusztowania" Sp. z o.o. Sp. k. wykonywała prace rusztowaniowe jako Podwykonawca naszej firmy na terenie EDF Rybnik. Prowadzone prace związane były z pracami montażowymi i izolacyjnymi kanałów spalin X1, X2/1, X11, X12, X13-14 oraz kompleksowa obsługą na terenie elektrowni. Współpraca przebiegła na wysokim poziomie, firma wykonała powierzone prace terminowo i rzetelnie, jakoś usług nie budzi zastrzeżeń. Prace wykonywane są z należyta starannością oraz zgodnie z przepisami bhp. Pracownicy firmy są wysoce produktywni, kompetentni, odpowiednio wyszkoleni, zorganizowani oraz reprezentują sobą dużą kulturę osobistą. Firmą „GFM Rusztowania" Sp. z o.o. Sp. k. jest partnerem profesjonalnym, fachowym i godnym zaufania, której usługi można rekomendować innym partnerom.

CHRONOS FILM Sp. z o.o.
Warszawa, 23.02.2001r.
Reference letter

Grabowska firma montażowa „GFM" s.c. 63-520 Grabów n/Prosną ul.Przemysłowa 4
Chronos Film Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21 - producent filmu „QUO VADIS", potwierdza, że Firma „GFM" s.c Grabowska Firma Montażowa z siedzibą w Grabowie n/Prosną, ul. Przemysłowa 4 była Wykonawcą wszelkich prac związanych z montażem i demontażem konstrukcji rusztowaniowej dekoracji filmowej „Amfiteatr rzymski" (w tym pomieszczeń dla lwów i gladiatorów) na stadionie KS „Warszawianka" w okresie od 29 marca 2000 roku do 12 września 2000 roku z rusztowań przestrzennych typu „LAYHER Allroungerust". Ta nietypowa konstrukcja przypominająca Koloseum Flawiuszy pochłoneła ok. 30.000 m3 rusztowań. Arena w kształcie owalu miała rozmiary ok.57m. i 36m. trybuny sięgały 22 metrów wysokości w swej najwyższej części i musiały udżwignąć 1200 statystów. Musiała też spełniać wszelkie wymogi wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. "GFM" s.c. realizujc to nietypowe zadanie, wykazała się dużymi zdolnościami organizacyjnymi i technicznymi. "GFM" jest wykonawcą bezkonfliktowym, szybko reagującym na zgłaszane uwagi Inwestora, bezkolizyjnie wspótpracującym z innymi podwykonawcami. Chronos Film Sp. z o.o. wyraża duże zadowolenie ze współpracy z Grabowską Firmą Montażową, profesjonalnym wykonawcą skomplikowanych konstrukcji rusztowaniowych.

Porr Polska S.A. Hochtief Polska S.A.
Poznań, 11.01.2004r.
Reference letter

Do wszystkich zainteresowanych Mamy przyjemność zaświadczyć, że w terminie od marca do grudnia 2003 roku firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. uczestniczyła w procesie realizacji budynku Stary Browar w Poznaniu. Kontrakt obejmował:

•Projektowanie i wykonanie platformy rusztowaniowej pod głównym świetlikiem na wysokości 20m (średnica platformy: 46m)
•Montaż i demontaż rusztowań w celu wznoszenia fasad klinkierowych i szklanych o łącznej powierzchni około 20 000 m2
Nasza współpraca zasadzała się na gruncie fachowości, solidności i terminowości. Budowa Stary Browar była przdsięwzięciem o wysokim standardzie i bardzo wysokich wymaganiach jakościowych. Przedstawiciel firmy GFM Rusztowania Sp. z o.o. pan Mariusz Warszawski wielokrotnie współdziałał z Generalnym Wykonawcą w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów wynikających z kształtu budynku jak i napiętego harmonogramu realizacji zadania. Jakość i terminowość wykonywanej pracy zasługuje na wysoką ocenę. Uważamy, że firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. jest solidą i godną polecenia nawet dla bardzo wymagającego Zleceniodawcy.

Energomontaż - Zachód Sp. z o.o.
Wrocław, 19.12.2006
Reference letter

„ENERGOMONTAZ - ZACHÓD" Spółka z o.o. zaświadcza, że Grabowska Firma Montażowa „GFM RUSZTOWANIA" ul. Przemysłowa 4, 63-520 Grabów n/Prosną wykonuje na nasze potrzeby usługi rusztowaniowe w ramach stałej współpracy. Energomontaż-Zachód Sp. z o.o. wysoko ocenia pracę GFM RUSZTOWANIA i stwierdza, że poziom świadczonych usług pozwala na rekomendować GFM RUSZTOWANIA jako rzetelnego i doświadczonego wykonawcę.

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE »TERMO-KOR«
PŁOCK, 19.12.2006r.
Reference letter

P.R.B."TERMO-KOR" Roman Pniewski z siedzibą w Płocku przy ul.Zglenickiego 50b, 09-411 Płock wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem WOS.V.6411/07360)92,NIP: 774-001-00-51 zaświadcza, że w 2006 roku Grabowska Firma Montażowa „GFM" Rusztowania, K.Sitek, M.Warszawski, J.Sitek, sp.j. ul.Przemysłowa 4 w Grabowie n/Prosną, wykonywała skomplikowane konstrukcje rusztowaniowe przy remontach obiektów przemysłowych na terenie PKN ORLEN w Płocku, CUKROWNII w Glinojecku, ZBIORNIKI PALIW w Radzionkowie, ANWIL Włocławek, BAZA PALIW we Wrocławiu, Zakłady Chemiczne ACHEMA S.A. na Litwie. Prace wykonane przez „GFM" Rusztowania sp.j. polegały na zaprojektowaniu, montowaniu i zdemontowaniu skomplikowanych o dużych gabarytach konstrukcji rusztowań przestrzennych„ elewacyjnych. Cały zakres zmontowanych rusztowań był monitorowany, sprawdzany i dostosowany do bieżących potrzeb ekip remontujących, a demontaż rusztowań zawsze przebiegał terminowo i zgodnie z harmonogramem. „GFM' Rusztowania sp.j. jest wykonawcą bezkonfliktowym, szybko reagującym na zgłaszane uwagi inwestora, bezkolizyjnie współpracujący z innymi podwykonawcami, dysponujący dobrą kadrą fachowców. P.R.B."TERMO-KOR" wyraża duże zadowolenie ze współpracy z tą firmą, profesjonalnym wykonawcą bardzo złożonych konstrukcji rusztowaniowych.

R&M Izomar Sp. z o.o.
Warszawa, 20.12.2006r.
Reference letter

Z firmą „GFM" Rusztowania współpracujemy na różnych budowach od roku 1998r. do dnia dzisiejszego. Firma prowadziła montaż rusztowań na takich budowach jak:
• Modernizacja Elektrowni Turów w Bogatyni
•Zakłady Chemiczne Wizów w Bolesławcu
• Oczyszczalnia ścieków Kujawy w Krakowie
• Elektrownia Pątnów II Konin.
Firma „GFM" Rusztowania jest profesjonalnym, dobrze zorganizowanym dbającą o bezpieczeństwo i higienę wykonywanych prac, przedsiębiorstwem. W czasie wieloletniej współpracy na wszystkich budowach Firma „GFM" Rusztowania przyczyniła się do terminowych i jakościowo dobrych wyników prowadzonej przez nas działalności. Z firmą planujemy dalszą współpracę, między innymi przy realizacji projektu Modernizacja Elektrowni Bełchatów.

Petro EnergoRem
Płock, 22.12.2006r.
Reference letter

Grabowska Firma Montażowa „GFM" Rusztowania, K.Sitek, M.Warszawski, J.Sitek, sp. j. z siedzibą w Grabowie n/Prosną ul. Przemysłowa 4, od wielu lat jest naszym partnerem w realizacji kontraktów remontowych, w zakresie wykonawstwa specjalistycznych, złożonych konstrukcji rusztowaniowych. W 2006 roku wykonała na nasze zlecenie w/w konstrukcje m.in. na obiektach przemysłowych w PKN ORLEN S.A. oraz BLACHOWNI Kędzierzyn Koźle. Prace wykonywane przez "GFM" Rusztowania polegały na zaprojektowaniu, montowaniu i demontowaniu skomplikowanych konstrukcji rusztowań przestrzennych na dużych wysokościach i o dużych gabarytach. Firma „GFM" Rusztowania s.j. jest profesjonalnym, dobrze zorganizowanym, dbającym o bezpieczeństwo i higienę pracy przedsiębiorstwem. W czasie wieloletniej współpracy na wszystkich budowach dała się poznać jako solidny i sprawdzony wykonawca wszelkiego rodzaju konstrukcji skomplikowanych rusztowań. Z firmą tą planujemy dalszą współpracę przy realizacji odpowiedzialnych prac remontowych i modernizacyjnych, m.in. na terenie PKN ORLEN S.A.

KAEFER SA
Płock, 17.12.2009r.
Reference letter

Potwierdzamy, że firma GFM Rusztowania od 1 września do 15 grudnia 2009 roku na zlecenie KAEFER SA wykonała montaż i demontaż rusztowań w ilości ca 60 000 m2 niezbędnych do wykonania kompleksowej izolacji rurociągów na instalacji CDU/VDU na terenie Grupy LOTOS. Dzięki zaangażowaniu doświadczonego zespołu pracowników wszystkie prace zostały wykonane profesjonalnie, w terminach określonych w umowie i z zachowaniem wymaganej jakości i norm bezpieczeństwa. Firmę GFM możemy polecić wszystkim inwestorom, którym zależy na rzetelnym, profesjonalnym i godnym zaufania partnerze do współpracy.

PETRO EnergoRem Sp. z o.o.
Płock, 07.05.2010r.
Reference letter

PETRO EnergoRem Sp. z o.o. zaświadcza, iż firma GFM Rusztowania Sp. j., 63-520 Grabów n/Prosną, ul. Przemysłowa 4 zapewniła w dniach 31.03.2010r. — 28.04.2010r. kompleksową obsługę rusztowaniową w celu wykonania prac przy zbiorniku Z-73 na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku. Powierzony do realizacji zakres prac, firma GFM Rusztowania zrealizowała w wymaganym terminie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i żądaniami Inwestora oraz na odpowiednim poziomie technicznym i organizacyjnym. Rekomendujemy GFM Rusztowania jako firmę kompetentną i odpowiedzialną, dbającą o wysoki poziom świadczonych usług podczas realizacji powierzonych zadań.

PETRO EnergoRem Sp. z o.o.
Płock, 24.06.2010r.
Reference letter

PETRO EnergoRem Sp. z o.o. zaświadcza, iż firma GFM Rusztowania Sp. j., 63-520 Grabów n/Prosną, ul. Przemysłowa 4 zapewniła w dniach 15.06.2010r. — 21.06.2010r. kompleksową obsługę rusztowaniową w celu wykonania prac na Instalacji Olefiny II na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku. Powierzony do realizacji zakres prac, firma GFM Rusztowania zrealizowała w wymaganym terminie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i żądaniami Inwestora oraz na odpowiednim poziomie technicznym i organizacyjnym. Rekomendujemy GFM Rusztowania jako firmę kompetentną i odpowiedzialną, dbającą o wysoki poziom świadczonych usług podczas realizacji powierzonych zadań.

KAEFER SA (Region Północ)
Płock, 25.02.2011r.
Reference letter

Firma GFM Rusztowania w okresie od maja 2010 roku do lutego 2011 roku na zlecenie KAEFER SA (Region Północ) wykonywała montaż i demontaż rusztowań w łącznej ilośol ce 50 000 m2 niezbędnych do wykonania kompleksowej izolacji aparatów, urządzeń i rurociągów na instalacji Paraksylenu (PX) na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA. Profesjonalna organizacja pracy, nowoczesne wyposażenie techniczne, fachowy nadzór oraz wyspecjalizowana załoga dają gwarancję solidnego wykonawstwa. KAEFER SA może polecić Firmę GFM Rusztowania jako rzetelnego partnera cechującego się profesjonalizmem oraz wysoką jakością oferowanych usług.

KAEFER SA
Płock, 04.03.2011r.
Reference letter

Niniejszym zaświadczamy, iż w Firma GFM Rusztowania w okresie od marca 2010 roku do marca 2011 roku na zlecenie KAEFER SA wykonywała montaż i demontaż rusztowań w ilości ca 45 000 m2 niezbędnych do wykonania kompleksowej izolacji aparatów, urządzeń i rurociągów na terenie Wytwórni Kwasu Tereftalowego (PTA) we Włocławku. Prace byty realizowane przy najwyższym zaangażowaniu wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Dołożono wszelkich starań aby kontrakt został wykonany zgodnie z założonymi terminami przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych. KAEFER SA może polecić Firmę GFM Rusztowania jako solidnego partnera cechującego się profesjonalizmem oraz wysoką jakością oferowanych usług.

KAEFER SA
Płock, 11.06.2012r.
Reference letter

Firma GFM Rusztowania podczas postoju remontowego w 2012 roku na terenie ORLEN Lietuva (działka S1-KT-1) trwającego 35 dni zapewniła montaż i demontaż rusztowań w ilości ca 89 000 m2. Wzorcowe praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, profesjonalna organizacja pracy, nowoczesne wyposażenie techniczne, fachowy nadzór oraz wyspecjalizowana załoga dają gwarancję solidnej i odpowiedzialnej realizacji powierzonych prac. KAEFER SA poleca Firmę GFM Rusztowania jako solidnego partnera cechującego się profesjonalizmem oraz wysoką jakością oferowanych usług.

HOCHTIEF POLSKA S.A.
Poznań, 3.09.2012r.
Reference letter

Grabowska Firma Montażowa „GFM" Rusztowania K.Sitek, M.Warszawski, J.Sitek, spółka jawna jest firmą, z którą od dawna współppracujemy realizując szereg inwestycji. Potwierdzamy wykonanie przez firmę Grabowska Firma Montażowa „GFM" Rusztowania K.Sitek, M.Warszawski, J.Sitek, spółka jawnana zlecenie Hochtief Polska S.A. kolejnego montażu, demontażu i dzierżawy rusztowań w obiektach Brama Portowa I i II Grzybek i Poczta w Szczecinie w okresie od lutego do sierpnia 2012r. Wszystkie prace prowadzone przez Grabowska Firma Montażowa „GFM" Rusztowania K.Sitek, M.Warszawski, J.Sitek, spółka jawna wykonywane były terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami i z zachowaniem niezbędnej staranności. Dotychczasową współpracę oceniamy pozytywnie i uważamy firmę Grabowska Firma Montażowa „GFM" Rusztowania K.Sitek, M.Warszawski, J.Sitek, spółka jawna za solidnego i rzetelnego partnera.

OPAL Ryszard Szulc, Wacław Olejniczak Sp. jawna
Grodzisk Wlkp. 05.09.2012r.
Reference letter

Z firmą "GFM" Rusztowania Sp.j. współpracujemy na różnych budowach nieprzerwanie od 2008 roku do dnia dzisiejszego. W szczególności firma ta prowadziała montaż na tachich budowach jak:
• Galeria Malta w Poznaniu
• Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
• Galeria MM w Poznaniu
• budynek Andersia Business Centre w Poznaniu
• budynki Wydziału Chemii UG w Gdańsku
• Terminal nr 2 Portu Lotniczego w Gdańsku
• Terminal Pasażerski Portu Lotniczego w Gdańsku
Firma "GFM" Rusztowania Sp.j. jest profesjonalnym, dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwem dbającym o bezpieczeństwo i higienę wykonywanych prac. Dzięki zaangażowaniu doświadczonego zespołu pracowników wszystkie prace na w/w budowach zostały wykonane fachowo, w terminach określonych w umowach i z zachowaniem wymaganej jakości i norm bezpieczeństwa. Firmę "GFM" Rusztowania Sp.j. możemy polecić wszystkim inwestorom, którym zależy na rzetelnym, profesjonalnym i godnym zaufania partnerze do współpracy.

KAEFER SA
Płock, 06.09.2012r.
Reference

KAEFER SA zaświadcza, że Grabowska Firma Montażowa "GFM" Rusztowania K. Sitek, M. Warszawski, J. Sitek Spółka Jawna w okresie od 12 lipca 2012 do 15 sierpnia 2012 wykonywała prace związane z montażem, demontażem oraz najmem rusztowań pod potrzeby prac remontowych w ramach postoju LATO 2012 na terenie Mondi Świecie S.A. Prace zostały wykonane w sposób profesjonalny, zgodnie z ustalonym zakresem robót a także z należytą starannością, terminowo przez fachową kodrę pracowników. Z pełnym przekonaniem możemy polecić "GFM" Rusztowania jako rzetelnego i godnego zaufania partnera do współpracy.